Wednesday, October 5, 2011

आणखी काही 'आंतरजालीय' भोंडले


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, October 3, 2011

फेसबूक भोंडला

लाभले अम्हांस भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी