Friday, March 23, 2012

गुढी पाडव्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा !!!

गुढी पाडव्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा !!! ब्लॉग आज दोन वर्षांचा झाला. नवीन वर्षात तिसरं आणि विसरं असं ब्लॉग बाळ्याच्या बाबतीत होऊ नये अशी आशा :)

लाभले अम्हांस भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी