Tuesday, March 16, 2010

|| श्री गणेशा ||

ब्लॉग विश्वाची मला फारशी माहिती नाही, इथे मी पाट्या टाकत नाही कारण मी  एक खेडवळ बाई आहे असे माझ्या एका मित्राचे स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत. बरं  घर शहरात घेतले म्हणावे तर ते पण वाकड(बुद्रुक) मध्ये. म्हणजे माझे खेडवळपण अगदी पक्के. घर तर बदलू शकत नाही मग कमीत कमी ब्लॉग लिहायला सुरुवात करावी असा विचार सुरू होता. विचार करकरून पक्का झाल्यावर एक दिवस खाते काढले. एके दिवशी बसून सजावट केली. अधून मधून ओळखीचे ब्लॉग पालथे घातले. तिथे 'वा वा छान छान' म्हणून आले. अशी बरीच पूर्वतयारी केल्यावर आता एखादे पोस्ट टाकावे असे वाटू लागले. पण लिहायचे काय ? त्याचा विचार करण्यात आणिक दिवस खर्ची झाले. मग आला गुढी पाडवा- साडे तीन पैकी एक मुहूर्त. शुभ  कामासाठी दुसरा मुहूर्त नाही. आता अधिक विचार करण्यात वेळ दडवू नये असा (अ)विचार करून हे एक मुहूर्ताचे पोस्ट लिहून टाकले.
 
गुढी पाडव्याच्या आणि हिंदू नवं वर्षाच्या शुभेच्छा !!! 

0 टिप्पणी(ण्या):

Post a Comment

लाभले अम्हांस भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी